Våra kunder finns inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Främst större aktörer, men även mindre företag med specifika behov. Och det är just det som är vår styrka. Att möta kundens behov av en infrastruktur som möjliggör snabb, tillförlitlig och säker kommunikation.