Stadsnät i Samverkan

”Stadsnät i Samverkan” startade som ett projekt 2016 mellan IT Norrbotten, Kalix, Arvidsjaurs och Älvsbyns stadsnät samt Maintrac med syfte att förenkla och effektivisera vardagen för stadsnät.

Syftet med projektet var att ge effektivare service samt ge fler och bättre tjänster till slutkunderna. ”Stadsnät i Samverkan” medför också att stadsnäten, genom att arbeta tillsammans, enklare kan uppnå hög säkerhet i stadsnäten.

Nu har projektet övergått från projektverksamhet till ordinarie verksamhet.

”Stadsnät i Samverkan” går ut på att se alla deltagande stadsnät som en del i ett enda stort stadsnät, på så sätt kan vi effektivisera vårt arbete och uppnå stordriftsfördelar som kommer till nytta för kunderna i stadsnäten.

Många av våra stadsnät i Norrbotten är små stadsnät. Det i sin tur leder till svårigheter att locka till sig tjänsteleverantörer och därmed tjänster till slutkunderna. Genom att se kunderna i alla de ingående stadsnäten som en kundkrets ökar intressent från tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster internet, ip-telefoni, tv m.m.

Alla stadsnät är välkomna att ansluta sig till ”stadsnät i Samverkan”.

Stadsnätsoperatör

IT Norrbotten kommer verka som Stadsnätsoperatör (SO) för alla stadsnät som ansluter sig. Som SO kommer IT Norrbotten att ansvara för att tjänsteleverantörerna når slutkunderna i alla anslutna stadsnät. Alla anslutna stadsnät kommer via IT Norrbotten även att få service 24 timmar om dygnet.

IT Norrbotten möjliggör en öppen Tjänsteplattform med flera konkurrerande Tjänsteleverantörer och stort urval av tjänster för kunderna.

Slutkunder

Genom vår samverkan kan stadsnäten nu erbjuda slutkunder, d.v.s. hushåll och företag, tillgång till fler tjänsteleverantörer och därmed ett ökat tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser. På så sätt skapar vi en ökad valfrihet för medborgarna.