Det ska vara attraktivt att bo och verka i Norrbotten. Det är den grund som ligger bakom samtliga projekt som IT Norrbotten driver eller medverkar i. En väl utbyggd IT-infrastruktur samt ett snabbt och säkert bredbandsnät i länet förenklar vardagen för såväl enskilda som företag. Det är en förutsättning för den regionala utvecklingen

Vissa projekt inriktar sig på själva användningen av nätet, exempelvis Virtuella möten. Det innefattar allt från videokonferensmöten mellan kommunchefer och kommunalråd, fjärrdiagnostik inom vården samt modersmålundervisning. Andra projekt inriktar sig på att göra själva infrastrukturen robustare, bättre och mer tillgänglig.