Digitala agenda för Norrbotten

Norrbottens digitala agenda ska ses som en it-strategi som fångar upp de initiativ som görs eller som behöver göras i regionen för att bäst ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Agendan bygger på inriktningen i länsstyrelsens regionala utvecklingsstrategi och regeringens nationella digitala agenda.

Det handlar om åtgärder för att stimulera utvecklingen av e-hälsa, e-tjänster och annat som ska göra nytta för människorna som besöker, bor och verkar här. Men det handlar också om åtgärder för att säkerställa en tillgänglig och grundläggande IT-infrastruktur i länet

Läs och ladda ned Norrbottens digitala agenda här.